Hva er ridefysioterapi?

rex-pickar-319227-unsplash

Ridefysioterapi er en metode innen fysioterapien der fysioterapeuten bruker hestens bevegelser som grunnlag i behandlingen. Under ridningen overføres hestens rytmiske  bevegelser til rytteren. Bevegelsene er spesielt gunstige for å trene opp balanse, styrke
muskulatur, fremme symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur.
Som holdningskorrigerende tiltak kan terapiridning være suverent. Dette er viktig i sansemotorisk trening. Det stimulerer konsentrasjonsevnen og sosial tilpasning.
Ridefysioterapi er for mange en kombinasjon av behandling og fritidsaktivitet, noe som gjør denne terapiformen unik. De opplever at de går på ridning, mens terapeuten bruker aktiviteten for å trene opp rytteren etter hver enkelts behov. Hestene som brukes er ofte spesialtrente til å være «terapeut», og for mange ryttere er kontakten og samarbeidet med hesten viktig. Ridefysioterapi foregår ofte i grupper, og til tross for at rytterne har veldig ulike funksjonsnivå og har ulike mål med terapien, oppleves en gruppeidentitet i å gjøre det samme, å ri. For mange er dette det eneste gruppetilbudet de har. Ridefysioterapi er gøy og noe rytterne ser fram til. For noen blir dette inngangsporten til ridning som fritidsaktivitet eller som idrett.
Ridefysioterapi utøves i dag over hele verden som en verdifull behandlingsmetode, både innen somatisk og psykiatrisk behandling.

(informasjon hentet fra Norsk Fysioterapeutforbund)

 

Hvem har behov for ridefysioterapi?

Det kan være personer som har behov for fysioterapi på grunn av en medfødt eller ervervet sykdom/funksjonshemning som gir bevegelses-, balanse- og/eller koordinasjonsvansker. Ridefysioterapi kan også passe for psykisk syke og synshemmede. Dersom hest motiverer personen til å trene for å bedre funksjonsnivå, er ridefysioterapi bra. For personer med nedsatt evne til å forstå instruksjon og/eller utføre gjentatte øvelser er rideterapi en utmerket behandlingsform, da det gir intensitet over tid. Ridefysioterapi kan være et supplement til annen fysioterapi.

 

Hvordan får jeg ridefysioterapi som behandling?

Fastlege, annen lege, manuellterapeut eller kiropraktor henviser til ridefysioterapi. Henvisning må være datert av legen før behandlingen begynner. Ridefysioterapi utløser et bidrag fra Helfo hvis den utøves av en godkjent fysioterapeut på et godkjent ridesenter. Dette bidraget dekker deler av kostnadene. Bidraget gis for 30 behandlinger per kalenderår.

Fysioterapeuten vil få tilskudd for å drive med ridefysioterapi, men fordi det er en litt mer kostbar behandlingsform enn den vanlige fysioterapibehandlingen som enkelte får dekket fra NAV, vil pasientene måtte ut med en egenbetaling som de ikke vil kunne føre på egenandelskortet.

 

Hvem kan utøve ridefysioterapi?

Ridefysioterapi kan bare utøves av spesialutdannede fysioterapeuter som har tatt NFFs etterutdanningskurs i ridefysioterapi, og fysioterapeuter som har fått særskilt godkjenning av NFF.

 

%d bloggers like this: