Stall Laroso

oversikt

 

Stall Laroso ligger i Jømna Næringshage. Dette er et hesteanlegg med oppvarmet ridehus m/tribune, stor uteridebane og asfaltert underlag. Enkel ankomst til toalett og god plass til parkering.

Adresse:

Stall Laroso, Jømna Næringshage

Kverndalsvegen 39

2416 Jømna

Viktig informasjon for terapi-ryttere:

  • Toalett: Vi benytter oss av toalett som er i bygget direkte ovenfor ridehuset, her er det enklest å komme inn med ganghjelpemidler og kortest vei fra ridehuset. Døren inn er på kortsiden av bygget, grå dør.
  • Parkering: Parkering ved ridehuset er forbeholdt de med redusert gangfunksjon, ellers kan man parkere på henviste plasser.
  • Inngang: Bruk inngangen til tribunen, dette for å ikke forstyrre de som rir på timen før deg / andre ryttere.
  • Hjelmer til utlån ligger i en kasse på tribunen.

 

%d bloggers like this: