Psykomotorisk fysioterapi – pasienter søkes!

 

fitness girl hands lifestyle
Photo by Burst on Pexels.com

Fra høsten 2019 har Ane C. Kveseth startet opp sin utdanning som psykomotorisk fysioterapeut. Dette innebærer en del praksis og i den forbindelse tar Ane i mot pasienter ved AKTIV FYSIOTERAPI ELVERUM. Denne behandlingen går inn under tak 2 og har refusjonsrett.

Ta kontakt med Ane om du ønsker å være kandidat til psykomotorisk fysioterapi under studietiden, dette er ut 2020.

 

Ane C Kveseth

41682616

ane.kveseth@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: